Πρόκειται για ένα μηχάνημα που συνδυάζει δύο πολύ γνωστές κι ευρέως αποδεκτές μεθόδους στο χώρο της άσκησης και της ομορφιάς, αντίστοιχα. Tην αερόβια άσκηση και την υποπίεση ή όπως συνήθως λέγεται, Vacu.

Σημαντικό σημείο προσοχής αποτελεί το γεγονός ότι δε μιλάμε για συνθήκες υποπίεσης, ούτε για άσκηση σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, όπως ίσως κάποιοι να ισχυριστούν ή να έχουν ήδη ισχυριστεί. Κι αυτό γιατί το σώμα μας βρίσκεται από τη μέση και κάτω στο θάλαμο υποπίεσης-μέσα στον οποίο βρίσκεται και ο διάδρομος στον οποίο περπατάμε-από τη μέση και πάνω όμως τα χέρια μας, ο κορμός και φυσικά το κεφάλι μας βρίσκονται στο «φυσιολογικό» περιβάλλον. Επομένως, δεν αναπνέουμε αέρα διαφορετικής πυκνότητας και περιεκτικότητας, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει εάν βρισκόμασταν σε διαφορετικές συνθήκες.

Η αερόβια άσκηση στο μηχάνημα Vacu προσφέρεται με το πιο απλό και εύκολο τρόπο για οποιοδήποτε άνθρωπο, με το περπάτημα.

Υπάρχει δηλαδή ένας επαγγελματικός διάδρομος, με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που απαιτούνται, πάνω στον οποίο περπατάμε.

Το περπάτημα ως αερόβια άσκηση, είναι το πλέον κατάλληλο είδος για τη μέθοδο Vacu, καθώς είναι η πρώτη κινητική δραστηριότητα που μαθαίνει ο άνθρωπος(μετά το μπουσούλημα!) κι επομένως είναι η πιο «κοντινή» άσκηση για όλους τους ανθρώπους, έχει τις λιγότερες αντενδείξεις ως είδος άσκησης, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη αερόβια άσκηση και τέλος, ως μέθοδος αερόβιας άσκησης προσφέρει στη διαδικασία της υποπίεσης τις καταλληλότερες συνθήκες, ώστε αυτή με τη σειρά της να μπορέσει να δράσει πάνω στο σώμα μας.