Στο CITY  GYM επικεντρωνόμαστε στις ατομικές ανάγκες κάθε μέλους δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα, το οποίο ανανεώνεται κάθε μήνα σύμφωνα με τη συχνότητα όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι άνετοι χώροι(1800t.m.), το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας σας δίνουν τη δυνατότητα να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα